INAKOL

Inakol je proizvod na bazi visoko kvalitetnog natrijskog bentonita u kombinaciji sa sirovinama koje su koncentrirani nositelji sjajnog ugljika. Inakol poboljšava kvalitetu pješčanih kalupnih mješavina kod lijevanja, stvaranjem sjajnog ugljika u kontaktnoj zoni kalup-metal.

Nakon ulijevanja rastaljenog metala u kalup, aktivna komponenta sagorijeva i na kontaktnoj površini odljevak – kalup stvara sloj sjajnog ugljika koji osigurava postizanje glatke površine odljevka.

Proizvodi su:

INAKOL A
Prednosti primjene:
- smanjuje se hrapavost površine sprečavanjem prigorijevanja i penetracije,
- poboljšava se sipkost kalupne mješavine i bolje odvajanje na istresnoj rešetci,
- povećava se propustljivost plinova te omogućava upotreba finijeg pijeska, 
- smanjuje se potreban sadržaj formiračke vlage ,a time i opasnost od plinskih uključaka,
- smanjuje se potrošnja bentonita i novog pijeska zbog smanjenog koksnog ostatka,
- znatno su smanjeni troškovi čišćenja odljevaka.

INAKOL S
Prednosti primjene:
- smanjuje se hrapavost površine sprečavanjem prigorijevanja i penetracije,
- poboljšava se sipkost kalupne mješavine i bolje odvajanje na istresnoj rešetci,
- povećava se propustljivost plinova te omogućava upotreba finijeg pijeska, 
- smanjuje se potreban sadržaj formiračke vlage ,a time i opasnost od plinskih uključaka,
- smanjuje se potrošnja bentonita i novog pijeska zbog smanjenog koksnog ostatka,
- znatno su smanjeni troškovi čišćenja odljevaka.


INAKOL M
Prednosti primjene:
- smanjuje se hrapavost površine sprečavanjem prigorijevanja i penetracije,
- poboljšava se sipkost kalupne mješavine i bolje odvajanje na istresnoj rešetci,
- povećava se propustljivost plinova te omogućava upotreba finijeg pijeska, 
- smanjuje se potreban sadržaj formiračke vlage ,a time i opasnost od plinskih uključaka,
- smanjuje se potrošnja bentonita i novog pijeska zbog smanjenog koksnog ostatka,
- znatno su smanjeni troškovi čišćenja odljevaka,
- utjecaj na okolinu je neznatan,
- troškovi zbrinjavanja otpadnog pijeska su znatno smanjeni.