BENTONIT

Bentoniti se proizvode iz prirodne sirovine, rude bentonitna glina, koja je u pravilu kalcijsko – magnezijski montmorilonit. Kako poželjna svojstva za razne primjene ima samo natrijski montmorilonit, rude bentonitne gline se postupkom aktivacije s natrijevim karbonatom ( Na2CO3 tj. kalciniranom sodom), odnosno kationskom izmjenom u strukturnoj rešetki minerala, prevode u natrijski montmorilonit.

Proizvodi su:

BENTOPLAST 30 
- primjenjuje se u ljevaonicama kao vezivo kvarcnog pijeska u pripremi jedinstvene pješčane mase za kalupovanje,

BENTOPLAST 20 
- primjenjuje se za pripremu isplake za dubinska 
bušenja u pridobivanju sirove nafte, geološkim bušenjima pri ispitivanju tla, te u građevinarstvu za stvaranje nepropusnih brana,

BENAL 
- koristi se kao sirovina pri proizvodnji dodataka hrani za životinje.